Sadržaj

 • 1

  O inkubatoru

  • Intro

  • Šta je Inkubator

 • 2

  Neophodni resursi

  • Organizacija - ukratko

  • CUPO strela (za one koji nisu bili na kursevima)

Inkubator

Mentorska grupa za efikasno učenje

 • Optimizacija planiranja u učenju

 • Definisanje zastoja, distorzija i demotivacionih faktora

 • Mentorski rad na prevazilaženju prepreka i optmizaciji rada

 • Peer 2 peer - podrška članova grupe - kroz alate koje budemo naučili

 • Nedeljna sumirajuća predavanja koja se prave na osnovu dominantnih problema iz prošle nedelje

 • Dnevni targeti i praćenje njihove realizacije