Sadržaj kursa

Greške učenja i principi prirodnog učenja, logika mapiranja i crtanje mentalnih mapa

Teme

U kurs su uključeni video materijali, vežbe, konsultacije i grupe za podršku

  • Logika i linearan pristup učenju - problemi i greške

  • Radijalna logika i deduktivno učenje - uvod u mentalno mapiranje

  • Logika učenja - strategija i tehnike mapiranja

  • Crtanje - upotreba kreativnosti u mapiranju - logika i apstraktni pojmovi

  • Organizacija, pamćenje i obnavljanje

Plaćanje karticom ili uplatnicom klikom na dugme ispod.