Course curriculum

 • 1

  Intro

  • Intro

 • 2

  Vreme i organizacija

  • Vreme - jednako za sve

  • Razumevanje vremena

  • Želje i planovi

  • Zalogaji vremena

  • Makroplan i inverzno planiranje

 • 3

  Osnove filozofije planiranja i CUPO strela

  • Smanjiti razmišljanje o organizaciji

  • Intuitivna vs. predvidiva organizacija

  • Faze učenja i organizacija

  • CUPO strela

 • 4

  Večernje planiranje

  • Planiranje 1

  • Planiranje 2

 • 5

  CUPO strela - Cilj

  • Zašto su nam potrebni ciljevi u učenju

  • Vremenski okvir cilja

  • Forma postavljanja cilja

  • Proslava

 • 6

  CUPO Strela - Učenje

  • Četiri stuba učenja

  • Koncentracija

  • Koncentracija 2

  • Efikasnost

  • Dedukcija

  • Dedukcija 2 - logički krugovi

  • Revizija

 • 7

  Inkubacija - Pauza

  • Obnovimo - vremenska linija i CUPO

  • Definisanje Inkubacije

  • Vreme i Sadržina Pauze

 • 8

  Obnavljanje

  • Svrha i opseg obnavljanja

  • S.P.I.D. Model

 • 9

  Dugoročno pamćenje

  • Ciklusi zaboravljanja

  • Kako držati obnavljanje pod kontrolom

Plaćanje karticom ili uplatnicom klikom na dugme ispod.