Sadržaj kursa

 • 1

  Uvod

  • Intro

 • 2

  Osnove pamćenja

  • Protokol za pospešivanje memorije

  • Hipokampus boost 1

  • Hipokampus boost 2

  • Hipokampus boost 3

  • Hipokampus boost 4

  • Bustovanje memorije - učenje u snu